Zamów odbiór odpadów niebezpiecznych, odbiór innych odpadów lub inną usługę

UZUPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ

Dane kontaktowe*

Adres wykonania usługi*

Wybierz rodzaj usługi*

Rodzaj pojemnika*

Rodzaj i orientacyjna ilość odpadów*

Orientacyjna ilość dokumentów przekazanych do zniszczenia*

Zawartość skrzyni*

Zawartość*

Proponowany termin realizacji usługi*

* - pole konieczne do wypełnienia