Instalacje do przetwarzania odpadów

Mechaniczne przetwarzanie odpadów

Zadaniem linii do segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki jest wydzielenie jak największej ilości frakcji surowcowej kierowanej do recyklingu.

Cały proces segregacji odbywa się automatycznie przy pomocy sorterów. Z przetwarzanych odpadów wydzielamy:

 • metale żelazne i nieżelazne
 • karton i papier
 • folię kolorową i białą
 • butelki PET z podziałem na poszczególne kolory:
  • PET transparent
  • PET niebieski
  • PET zielony
  • PET o pozostałej barwie
 • opakowania PP
 • opakowania PE
 • opakowania typu Tetrapak

Wysortowane surowce przekazywane są do recyklingu.