Surowce wtórne Warszawa i okolice

Byś Warszawa - oferujemy w ciągłej sprzedaży surowce wtórne, wysortowywane ze strumienia odpadów trafiających do naszej instalacji. Zautomatyzowany proces segregacji umożliwia zaoferowanie surowca jednorodnego, cechującego się niskim poziomem zanieczyszczeń. Wydzielone surowce belujemy w kostki, ułatwiające transport o wymiarach europalety. Stale dostosowujemy się do wymagań odbiorców, dostarczając im surowiec odpowiadający wymaganiom recyklerów.

Sprzedaż surowców wtórnych - oferta:

  • PAPIER I TEKTURA - tektura i karton, papier gazetowy, papier opakowaniowy, ścinka papierowa
  • TWORZYWA SZTUCZNE - (butelki PET z podziałem na kolory ( bezbarwny, niebieski, zielony), chemia gospodarcza PP/PE, opakowania HDPE miękkie, opakowania z tworzywa PP, opakowania z tworzywa PS, worki big bag PP, folia biała LDPE, folia kolorowa LDPE/HDPE, folia budowlana – LDPE
  • OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE opakowania typu Tetra Pak (po produktach spożywczych)
  • METALE – (metale żelazne i metale nieżelazne, puszki aluminiowe)
  • SZKŁO - stłuczka szkła opakowaniowego (butelki, słoiki) tzw. MIX

Ścinka papierowa

Puszki aluminiowe

Butelki PET

Butelki PET z podziałem na kolory

Sprzedaż surowców wtórnych | BYŚ.PL
Sprzedaż surowców wtórnych | BYŚ.PL

Opakowania wielomateriałowe

Butelki PET

Papier opakowaniowy

Papier gazetowy

Kruszywo o rozm. 15-60 mm

Kruszywo o rozm. 0-60 mm

Kruszywo o rozm. 0 - 15 mm

Kruszywo budowlane

Oferujemy w ciągłej sprzedaży produkty w postaci kruszywa betonowego, ceglanego, ceramicznego, bitumicznego, gleby i ziemi oraz drobnego tłucznia o odpowiednich parametrach.

Uzyskany produkt spełnia wymagania określone przez odbiorców (w tym normy budowlane) oraz jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz z ustawą o wyrobach budowlanych.

Kruszywo może być wykorzystywane jako materiał przy pracach konstrukcyjno– budowlanych, inżynierii drogowej, mostowej, kolejowej, hydrotechnicznej oraz może być wykorzystywane jako materiał na tymczasowe drogi i parkingi na obiektach budowlanych.

Paliwo alternatywne (RDF)

Paliwo alternatywne powstaje z frakcji palnych, wysokokalorycznych zawartych w odpadach, które odbieramy od naszych klientów i stanowi idealny produkt do współspalania w cementowniach lub elektrociepłowniach.

Wieloletnie doświadczenie nabyte przy współpracy z cementowniami oraz nowoczesna instalacja do produkcji paliwa pozwala nam dostosować jego parametry do wymagań poszczególnych odbiorców.

Produkcja paliwa alternatywnego

Produkcja paliwa alternatywnego