Instalacja do odzysku odpadów pobudowlanych

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wypracowanie skutecznych metod przetwarzania odpadów pochodzenia budowlanego. Odpady tego rodzaju są przetwarzane na dwóch wyspecjalizowanych instalacjach w zależności od wagi odpadu i rodzaju.

Instalacja do odzysku kruszywa

Odpady ciężkie, które potencjalnie mogą zawierać dużą ilość gruzu budowlanego kierowane są na instalację, gdzie głównym produktem końcowym jest kruszywo betonowo - ceglane. W efekcie ich przetwarzania otrzymujemy kruszywo, którego jakość z powodzeniem pozwala na jego ponowne wykorzystanie w budownictwie, jako podsypka lub komponent. Wydzielone lekkie odpady wysokoenergetyczne kierowane są na linię do produkcji paliwa alternatywnego (RDF).

Odpady lżejsze kierowane są na linię technologiczną, której celem jest wydzielenie jak największej ilości surowców wtórnych (drewna, metali, tworzyw sztucznych, kartonu), w drugiej kolejności zaś wydzielenie z niej odpadów wysokoenergetycznych - komponentów do produkcji paliwa alternatywnego.

Przetwarzanie odpadów budowlanych prowadzone jest w taki sposób, aby jak największą ich część ponownie wykorzystać, chociażby w budownictwie. Dzięki temu ograniczamy składowanie odpadów.