Zakład przetwarzania odpadów Warszawa i okolice

Na terenie naszego zakładu zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 249 znajdują się nowoczesne instalacje do przetwarzania odpadów, wykorzystujące najlepszą dostępną technikę, które pozwalają nam zagospodarować odpady z zachowaniem najwyższych standardów i norm środowiskowych.

Nasze instalacje cechują się dużym stopniem automatyzacji procesów, co pozwala nam na:

  • ograniczenie ilości odpadów kierowanych do deponowania na składowiskach,
  • osiąganie wysokiego poziomu odzysku odpadów surowcowych,
  • wydzielanie frakcji palnej z odpadów, wytwarzając z niej paliwo alternatywne (RDF),
  • wytwarzanie odpadu biologicznie obojętnego z frakcji organicznej znajdującej się w odpadach,
  • wytwarzanie kruszywa budowlanego z odpadów budowlanych.

Przetwarzanie odpadów komunalnych

Przetwarzanie śmieci