Samochód do odśnieżania Warszawa i okolice

Posypywarki – pojazdy do zimowego utrzymania dróg i placów

Posiadamy nowoczesne posypywarki z funkcją regulowania ilości stosowanego środka do likwidacji śliskości.

Nasze pojazdy wyposażone są w niezawodny, zdalnie sterowany osprzęt roboczy, jak pługi odśnieżne o szerokości do 3,20 m do spychania zalegającego śniegu czy pługo-posypywarki do rozsypywania środków uszorstniających lub środków chemicznych zgromadzonych w skrzyni ładunkowej na oblodzone nawierzchnie. Każdy samochód posiada GPS tak więc na bieżąco widzimy postępy prac poszczególnych posypywarek.

Świadcząc usługi mechanicznego zamiatania posiadamy kilka rodzajów zamiatarek o różnej wielkości i przeznaczeniu. Są wśród nich zamiatarki o małych gabarytach, duże zamiatarki oraz zamiatarki typu Brodway. Wszystkie nasze pojazdy spełniają normę pylenia PM10. Pojazdy wyposażone są w system GPS, który na bieżąco monitoruje trasę pojazdu oraz system kamer utrwalających obraz z pracy pojazdu.

Zamiatarki kompaktowe

Zamiatarki kompaktowe | Byś.pl

Duże zamiatarki kompaktowe

Duże zamiatarki kompaktowe | Byś.pl

Zamiatarki kompaktowe małe

Zamiatarki kompaktowe małe | Byś.pl

Zamiatarki ciągnione

Wysokowydajne zamiatarki ciągnione

Wysokowydajne zamiatarki ciągnione | Byś.pl

Małe zamiatarki kompaktowe

Idealnie nadają się do zamiatania chodników, parkingów, wąskich uliczek oraz hal przemysłowych. Duża moc ssąca wpływa na ich uniwersalne zastosowanie, natomiast małe gabaryty na zwrotność zamiatarek. Zbiornik na zebrany urobek ma pojemności 4-5 m3.

Duże zamiatarki kompaktowe

Są idealne do zamiatania szerokich powierzchni jezdni, placów, parkingów. Bardzo duża moc ssąca pozwala na realizację najtrudniejszych zadań. Zbiornik na zebrany urobek ma pojemność 6 m3 . Zamiatarki posiadają rozwiązanie polegające na wydalaniu zużytego powietrza przez specjalną komorę rozprężającą, co gwarantuje niską emisję hałasu. System recyrkulacji zasysanego powietrza znacząco redukuje kurzenie (norma PM10), czego wynikiem jest małe zapotrzebowanie na wodę.

Wysokowydajne zamiatarki ciągnione

Zamiatarki ciągnione samochodem sprawdzają się znakomicie w bardzo trudnym terenie ( nierówne nawierzchnie, płyty MON, bardzo duże zapylenie np. cementownie). Wydajność zamiatarki umożliwia zebranie do 1 tony piachu, żwiru lub innych nieczystości na minutę. Zebrany urobek przenoszony jest taśmociągiem z zamiatarki wprost na skrzynię ładunkową samochodu ciężarowego.

Polewarki

Świadcząc usługi mechanicznego zmywania posiadamy polewarki, które stosowane są do zmywania powierzchni jezdni po uprzednim jej oczyszczeniu. Przydatność polewarek ma szczególne znaczenie w gorące, suche dni przy dużym zapyleniu nawierzchni. Polewarki wyposażone są w specjalne wysokociśnieniowe dysze oraz listwę zraszającą, która dokładnie zmyje wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni jezdni, placu przy użyciu wody.