Odbiór odpadów komunalnych od firm Warszawa i okolice

Nasza oferta obejmuje odbiór, wywóz i zagospodarowanie niemal wszystkich rodzajów odpadów mogących powstawać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Już teraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych z terenu Warszawy (biur, firm, sklepów, instytucji) mogą z nami podpisać indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych. Zapraszamy – pomożemy załatwić wszelkie formalności, nawiążemy współpracę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb oraz specyfiki nieruchomości!

Posiadamy profesjonalne pojazdy dedykowane do wjazdu i odbioru odpadów z przystosowanych garaży i parkingów podziemnych.

W ramach świadczonych usług gwarantujemy:

 • przejęcie pełnej odpowiedzialności za odbierane odpady z uwagi na szeroki zakres naszych decyzji,
 • pomoc w zakresie BDO (Bazy Danych Odpadowych) - generowanie za klienta KPO poprzez aplikację BYŚ,
 • możliwość realizacji usług w godzinach nocnych,
 • obsługę Obiektów z certyfikatem LEED lub BREEAM – stosowane przez nas technologie przetwarzania odpadów pozwalają osiągać nam do 95 % recyklingu odebranych odpadów,
 • doradztwo i pomoc merytoryczną związaną ze świadczoną usługą,

Do wywozu odpadów proponujemy pojemniki o pojemności 120L, 240L, 770L, 1100L  oraz  kontenery o pojemności 1,5m³; 2,5m³; 5,5m³ oraz 7 m³ oraz większe kontenery o pojemności 14m³, 21 m³  i 36 m³  i prasokontenery.

Wybierz pojemnik

UZUPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ, ABY OTRZYMAĆ OFERTĘ

Dane kontaktowe*

Adres wykonania usługi*

Chcę oddać*

Rodzaj i orientacyjna ilość odpadów*

Rodzaj pojemnika*

Częstotliwość opróżnienia*
Właściciel pojemnika*

Oświadczenia wymagane do otrzymania oferty*

W przypadku zainteresowania większą ilością pojemników prosimy o kontakt mailowy z naszym Biurem Obsługi Klienta pod adresem: biuro@bys.pl. Przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów.

* - pole konieczne do wypełnienia

Odbierane przez nas odpady przetwarzane są na naszych nowoczesnych i zautomatyzowanych instalacjach zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 249. Z przetwarzanych odpadów wysortowujemy surowce wtórne, które przekazujemy do recyklingu oraz produkujemy paliwo alternatywne dla przemysłu cementowego i elektrociepłowni. Jesteśmy liderem w uzyskiwanych poziomach odzysku i recyklingu surowców wtórnych.

Świadczymy usługę odbioru odpadów od firm:

 • odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w Warszawie (biura, firmy, sklepy, instytucje) na podstawie indywidualnej umowy z Klientem
 • odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej
 • odpadów komunalnych
 • odpadów budowlanych i odpadów remontowych (gruz, zmieszane odpady budowlane)
 • odpadów surowcowych selektywnie zbieranych (papier, karton, ścinka papierowa, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne, szkło) oraz odpadów surowcowych zbieranych łącznie
 • odpadów wielkogabarytowych
 • odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • odpadów zielonych

Dysponujemy nowoczesnymi instalacjami

spełniającymi kryteria najlepszej dostępnej technologii (BAT) do przetwarzania: odpadów komunalnych (instalacja komunalna), odpadów z działalności gospodarczej, odpadów surowcowych, odpadów budowlanych, odpadów remontowych, odpadów gabarytowych i odpadów zielonych. Posiadamy również instalację do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów wysokokalorycznych oraz instalację do wytwarzania kruszywa z odpadów mineralnych. Naszych klientów zapraszamy do zakładu BYŚ zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 249, gdzie mogą zapoznać się z zaawansowanymi procesami przetwarzania odpadów.

Podstawową ofertę w zakresie odbioru odpadów uzupełniają:

Profesjonalny odbiór odpadów z działalności Warszawa

W kwestii takiej jak odpady komunalne z biur, Warszawa to dobra lokalizacja do skorzystania z usług przedsiębiorstwa gospodarującego odpadami Byś. Nasza oferta obejmuje odbiór, wywóz i zagospodarowanie niemal wszystkich rodzajów odpadów mogących powstawać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zatem jeżeli interesuje Państwa odbiór śmieci z biura, zachęcamy do zapoznania się ze specyfiką naszych usług.  

Czytaj więcej

Już teraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych z terenu Warszawy (biur, firm, sklepów, instytucji) mogą podpisać z nami indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych. Zapraszamy – pomożemy załatwić wszelkie formalności, nawiążemy współpracę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb oraz specyfiki nieruchomości!

Odbiór odpadów komunalnych od firm Warszawa – kompleksowe usługi

W kwestii takiej, jak wywóz odpadów z biura, Warszawa to lokalizacja, w której świadczymy kompleksowe usługi. Gwarantujemy zatem przejęcie pełnej odpowiedzialności za odbierane odpady z uwagi na szeroki zakres naszych decyzji. Świadczymy również pomoc w zakresie BDO (Bazy Danych Odpadowych), generując w imieniu klienta KPO poprzez aplikację Byś. Dla osób, które interesuje odbiór odpadów z działalności Warszawa to również miejscowość, w której oferujemy możliwość realizacji usług w godzinach nocnych. Oprócz tego nasi klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo i pomoc merytoryczną związaną ze świadczoną usługą.

Ekologiczny odbiór odpadów przemysłowych Warszawa

Z naszej oferty mogą z pewnością skorzystać przedsiębiorcy, którzy mają na uwadze dobro środowiska naturalnego. Świadczymy odbiór odpadów z biur, współpracując z obiektami posiadającymi certyfikaty LEED lub BREEAM. Stosujemy technologie przetwarzania odpadów, które pozwalają osiągać nam recykling na poziomie nawet 95%. Odbierane przez nas odpady przetwarzane są na naszych nowoczesnych i zautomatyzowanych instalacjach zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 249. Z przetwarzanych odpadów wysortowujemy surowce wtórne, które przekazujemy do recyklingu oraz produkujemy paliwo alternatywne dla przemysłu cementowego i elektrociepłowni. Jesteśmy liderem w uzyskiwanych poziomach odzysku i recyklingu surowców wtórnych.  

Odpady komunalne z biur Warszawa – szeroki wybór pojemników i kontenerów

Zależnie od tego, jaki odbiór śmieci Państwa interesuje, do wywozu odpadów proponujemy pojemniki o pojemności 120, 240, 770 i 1100 litrów, a także kontenery o pojemności 1,5; 2,5; 5,5 oraz 7 m³. W swojej ofercie mamy również większe kontenery o pojemności 14, 21 i 36 m³, a także prasokontenery.

Wywóz śmieci firmy prywatne Warszawa – zakres usług

W kwestii takiej, jak odbiór odpadów z biur, Warszawa to miejscowość, w której świadczymy dodatkowo usługi odbioru:

 • odpadów komunalnych,
 • odpadów surowcowych selektywnie zbieranych (papier, karton, ścinka papierowa, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne, szkło) oraz odpadów surowcowych zbieranych łącznie,
 • odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w Warszawie (biura, firmy, sklepy, instytucje) na podstawie indywidualnej umowy z klientem,
 • odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej,
 • odpadów budowlanych i odpadów remontowych (gruz, zmieszane odpady budowlane),
 • odpadów wielkogabarytowych,
 • odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • odpadów zielonych.

Jeżeli interesuje Państwa wywóz śmieci z biura, Warszawa to miejscowość, w której mogą Państwo wybierać wśród różnego rodzaju firm gospodarujących odpadami. Warto jednak skorzystać z usług profesjonalistów, którzy najlepiej dostosowują się do indywidualnych preferencji każdego klienta. Z tego powodu naszą podstawową ofertę w zakresie odbioru odpadów uzupełnia również:

 • odbiór odpadów z budów,
 • letnie i zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych (place, parkingi, skwery, chodniki),
 • odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (wywóz szamba),
 • odbiór i niszczenie dokumentów
 • kompleksowe usługi porządkowe (sprzątanie terenów otwartych, likwidacja dzikich wysypisk odpadów, opróżniania pomieszczeń, pielęgnacja terenów zielonych).

Dodatkowo oferujemy wynajem i serwis toalet przenośnych. Dla przedsiębiorstw, które interesuje sprzątanie pomieszczeń, Warszawa to także dobre miejsce do zapoznania się z naszą ofertą.

Odbiór odpadów z działalności Warszawa – nowoczesne instalacje

Nasze instalacje spełniają kryteria najlepszej dostępnej technologii (BAT) do przetwarzania odpadów: komunalnych (instalacja komunalna), z działalności gospodarczej, surowcowych, budowlanych, remontowych i  gabarytowych. Posiadamy również instalację do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów wysokokalorycznych oraz instalację do wytwarzania kruszywa z odpadów mineralnych. Dla wszystkich klientów, którzy posiadają odpady komunalne z przedsiębiorstwa, Warszawa to dobra lokalizacja do skorzystania z usług przedsiębiorstwa Byś, które pozostaje transparentne pod względem procesów przetwarzania odpadów.