Odbiór odpadów z firm, instytucji, biur

W Byś Warszawa od 25 lat świadczymy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych (odbiór odpadów z biur, z firm, budynki biurowe, biurowo-usługowe, placówki handlowe, zakłady produkcyjne, zakłady usługowe, działalności) w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Nasza oferta obejmuje odbiór, wywóz i zagospodarowanie niemal wszystkich rodzajów odpadów mogących powstawać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Odbierane przez nas odpady przetwarzane są na naszych nowoczesnych i zautomatyzowanych instalacjach zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 249.

Z przetwarzanych odpadów wysortowujemy surowce wtórne, które przekazujemy do recyklingu oraz produkujemy paliwo alternatywne dla przemysłu cementowego i elektrociepłowni. Jesteśmy liderem w uzyskiwanych poziomach odzysku i recyklingu surowców wtórnych. Przy stałej współpracy pomagamy w prowadzeniu ewidencji wytwarzanych odpadów. Obsługujemy obiekty z certyfikatami BREEAM i LEED. Nasi specjaliści pomogą Państwu w dobraniu odpowiednich pojemników i kontenerów najlepiej odpowiadających wymaganiom i potrzebom obiektu wytwarzającego odpady.

Świadczymy usługę odbioru:

  • odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej
  • odpadów komunalnych
  • odpadów budowlanych i odpadów remontowych (gruz, zmieszane odpady budowlane)
  • odpadów surowcowych selektywnie zbieranych (papier, karton, ścinka papierowa, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne, szkło) oraz odpadów surowcowych zbieranych łącznie
  • odpadów wielkogabarytowych
  • odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • odpadów zielonych

Dysponujemy nowoczesnymi instalacjami

spełniającymi kryteria najlepszej dostępnej technologii (BAT) do przetwarzania: odpadów komunalnych (RIPOK), odpadów z działalności gospodarczej, odpadów surowcowych, odpadów budowlanych, odpadów remontowych, odpadów gabarytowych i odpadów zielonych. Posiadamy również instalację do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów wysokokalorycznych oraz instalację do wytwarzania kruszywa z odpadów mineralnych. Naszych klientów zapraszamy do zakładu BYŚ zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 249, gdzie mogą zapoznać się z zaawansowanymi procesami przetwarzania odpadów.

Podstawową ofertę w zakresie odbioru odpadów uzupełniają: