Porządkowanie terenów otwartych i sprzątanie dzikich wysypisk

Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia dokonujemy wizji lokalnej, na podstawie której sporządzana jest wycena usługi oraz dobór odpowiedniego sprzętu do sprawnego wykonania zlecenia. Posiadamy nowoczesny park maszynowo - sprzętowy umożliwiający profesjonalną realizację usługi. Prace realizujemy m.in. przy pomocy kosiarek z funkcją zbierania koszonego materiału, kos spalinowych, samochodów wyposażonych w HDS oraz ładowarek i chwytaków kołowych.

W zakresie porządkowania terenów świadczymy następujące usługi:

  • porządkowania terenów zielonych
  • koszenie i grabienie trawników
  • wycinka drzew, krzewów, prześwietlenia drzewostanu
  • załadunek i wywóz nagromadzonych odpadów
  • likwidacja dzikich wysypisk
  • obsługa imprez plenerowych
  • zamiatanie dróg, chodników, placów itp.

Koszenie i grabienie trawników

Porządkowanie terenów otwartych