Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego

Wytwarzamy paliwo alternatywne

Na linię do produkcji paliwa alternatywnego trafiają odpady wysokokaloryczne poddane uprzednio procesom segregacji. Zadaniem linii jest wytworzenie odpadu palnego o określonych parametrach, tj. rozmiarze, wilgotności i kaloryczności. Paliwo RDF przekazywane jest do cementowni i elektrociepłowni jako odpad wykorzystywany w procesie współspalania.