Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Wszystkie odpady dostarczane do naszej instalacji są ważone i ewidencjonowane. Następnie kierowane są do obszaru przyjęcia w hali sortowni, gdzie następuje ich wyładunek. Załadowane odpady na taśmociągi linii technologicznej wędrują do sita bębnowego. Zadaniem sita jest rozdzielenie odpadów na frakcję organiczną i materiałową.

Biologiczne przetwarzanie odpadów

Frakcja organiczna (o wymiarach 0-80 mm), trafia do kompostowania (stabilizacja tlenowa) w instalacji kontenerowej, następnie jest przesiewana w celu eliminacji elementów nieorganicznych (metale, strzępy folii itp.) i mineralnych.

Frakcja materiałowa (o średnicy powyżej 80 mm) podlega dalszej segregacji. Separatory magnetyczne, wydzielają metale żelazne i nieżelazne.

W dalszej części za pomocą sorterów optopneumatycznych, wydzielane zostają tworzywa sztuczne (folie, butelki PET, opakowania z chemii gospodarczej) papier i tektura.

Uzyskane surowce są belowane i przekazywane recyklerom. Pozostałe odpady trafiają na linię produkującą paliwo alternatywne (RDF).

 

Ripok Warszawa