Kompostownia Warszawa Mazowieckie

Kompostownia odpadów komunalnych

Instalacja do kompostowania odpadów biodegradowalnych ma charakter modułowy i  przeznaczona jest do biologicznej stabilizacji odpadów organicznych zawartych w odpadach zmieszanych oraz do  kompostowania odpadów zielonych.