Klientom gromadzącym nieczystości płynne w zbiornikach bezodpływowych oferujemy usługę ich odbioru pojazdami asenizacyjnymi, czyli tzw. wywóz szamba. Realizując to zadanie szczególny nacisk kładziemy na jakość wykonania usługi i jej terminowość. Odbiór nieczystości odbywa się nowoczesnym sprzętem zapobiegającym wydostawaniu się odcieków poza wnętrze zbiornika. Oferujemy krótki czas realizacji zamówienia. Nieczystości odbieramy na podstawie umów lub zleceń jednorazowych.

Atrakcyjny sposób rozliczania kosztów (cena za kurs lub za m3 odebranych nieczystości) czynią usługę atrakcyjną zarówno dla klientów indywidualnych jak również podmiotów gospodarczych. Samochody asenizacyjne opróżniają ładunek w stacjach zlewnych, z których nieczystości kierowane są do obiektów oczyszczalni ścieków, gwarantujących poddanie ich procesom oczyszczania.