List od właścicieli

Szanowni Państwo!

Najwyższa jakość, konkurencyjność i nieustanny rozwój to nie hasła – to nadrzędne cele naszych działań. Dzięki determinacji w realizacji priorytetów, dziś możemy śmiało powiedzieć, że „BYŚ” profesjonalnie gospodaruje odpadami. Wierzymy, że droga, którą zmierzamy od 1976 roku prowadzi nie tylko do sukcesu firmy, ale także nas wszystkich – mieszkańców Warszawy, okolic, regionu. W podejmowanych działaniach chcemy wyprzedzać trendy i rozwiązania prawne w dziedzinie ochrony środowiska. To dlatego stale rozwijamy się, nie tylko jako firma ze swoim zapleczem technicznym i paletą usług, ale także jako zespół ludzi ją tworzących. Dlatego też w Warszawie, na terenie naszej firmy, zbudowaliśmy i uruchomiliśmy, najnowocześniejszy w Polsce, zakład przetwarzania odpadów. Już dziś z satysfakcją możemy powiedzieć, że nasi Klienci nie muszą obawiać się, że odbierane przez nas odpady będą kierowane bezpośrednio na składowisko i staną się w przyszłości problemem dla ich dzieci, wnuków, dla przyszłych pokoleń. Dzięki innowacyjnej technologii, odpady poddajemy procesowi odzysku, docelowo procesowi recyklingu, zachowując hierarchę postępowania z odpadami, uzyskując pożądany efekt ekologiczny. Źródłem naszego codziennego zadowolenia i satysfakcji jest jednak przede wszystkim uznanie jakim darzą nas Klienci i Współpracownicy. Wszyscy Państwo są dla nas jednakowo ważni. Dotychczasowym i przyszłym Klientom za to zaufanie serdecznie dziękujemy zachęcając jednocześnie do korzystania z naszych usług. Zapewniamy, że będziemy je dla Państwa stale rozwijać i udoskonalać.

Wojciech Byśkiniewicz Monika Byśkiniewicz