Jak często należy wywozić nieczystości płynne? | BYŚ.PL

Właściciele prywatnych, przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do systematycznego wywozu nieczystości płynnych. Jak często należy je usuwać? Ile to kosztuje i co grozi za nieregularne pozbywanie się ścieków? Na te i podobne pytania znajdziesz odpowiedzi w poniższym artykule.

Wywóz nieczystości płynnych – jak często należy to robić?

Nie ma konkretnej odpowiedzi na pytanie, co ile dni lub tygodni należy wykonywać wywóz nieczystości płynnych. Częstotliwość ta zależy od kilku czynników, przede wszystkim liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe oraz pojemności zbiornika. Co do zasady, zaleca się wywóz szamba nie rzadziej niż co 3-4 tygodnie. To okres pozwalający uniknąć zbyt długiego przetrzymywania ścieków, a tym samym pojawienia się nieprzyjemnego zapachu. To optymalny czas ze względów praktycznych i higienicznych, który uniemożliwi gromadzenie się w zbiorniku niebezpiecznego metanu. Jest odpowiedni dla przeciętnej rodziny z dziećmi. W przypadku domów zamieszkałych przez większą liczbę domowników, czas ten może ulec skróceniu.

Wywóz szamba – cena

A ile kosztuje wywóz szamba Cena usługi zależy od ilości metrów sześciennych wypompowanych nieczystości. Aktualnie koszt wywozu szamba waha się w zalezności od wielkości zbiornika pomiędzy 250, a 450 zł. Na cenę wpływa też region, w którym podejmowane jest działanie. W większych miastach koszty są najczęściej wyższe niż w przypadku niewielkich miejscowości czy wsi, choć nie jest to regułą. Cena wywozu płynnych nieczystości zależy także często od odległości, jaką musi pokonać pojazd ze zbiornikiem, aby dojechać w konkretne miejsce.

Kary za brak opróżniania szamba

Regularne opróżnianie zbiornika z szambem jest obowiązkiem właściciela. Ze względu na to, że fekalia i inne płynne nieczystości stanowią rzeczywiste zagrożenie dla środowiska i ludzi, istnieją konkretne przepisy prawa określające obowiązki właścicieli szamb. Prawo nakłada zatem na nich obowiązek podpisania umowy z firmą asenizacyjną oraz przechowywania rachunków. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak takiej umowy i rachunków grozi kara pieniężna ‑ mandat karny w wysokości 500 zł. Jeśli właściciel uchyla się od zapłaty, a także w sposób długotrwały odmawia wypełniania swego obowiązku, sprawa może zostać skierowana do Sądu Rejonowego. W takim przypadku właścicielowi grozi kara grzywny w wysokości do 5000 zł.

Komu zlecić wywóz szamba?

W Polsce działa wiele profesjonalnych firm zajmujących się zawodowo wywozem nieczystości płynnych. Na przykład, w Warszawie i okolicach cenionym przez klientów prywatnych i firmowych wykonawcą usług jest firma BYŚ. Przedsiębiorstwo oferuje terminowy wywóz nieczystości nowoczesnymi pojazdami asenizacyjnymi. Specjalistyczny sprzęt gwarantuje bezpieczne i sprawne pozbycie się szamba, bez obaw o przeciekanie i wydostawanie się odcieków poza wnętrze zbiornika. Firma realizuje usługę na podstawie zleceń jednorazowych bądź stałych umów.

Zobacz wszystkie wpisy