5 zasad wywozu gruzu

Gruz to odpady, powstające podczas rozbiórki lub renowacji budynków. Mogą one obejmować różnego rodzaju materiały, w tym np. beton, cegły, ceramikę, płyty gipsowo-kartonowe i wiele innych. Bezpieczny wywóz gruzu to trudne zadanie, zwłaszcza jeśli nie zna się odpowiednich przepisów. Właściwa utylizacja tego typu odpadów jest ważna ze względów środowiskowych oraz zdrowotnych. Dlatego opracowaliśmy podstawowe zasady wywozu gruzu, których powinny przestrzegać zarówno firmy, jak i osoby prywatne.

1. Wywóz gruzu zgodnie z obowiązującymi przepisami

W Polsce przepisy dotyczące m.in. wywozu gruzu reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że odbiór gruzu, zwłaszcza w większej ilości, powinien być realizowany przez specjalistyczną firmę posiadająca odpowiednie zezwolenia. Usunie ona powstałe odpady w sposób legalny, a także w zgodzie z polityką ochrony środowiska.

2. Wykorzystanie odpowiedniego sprzętu do odbioru gruzu

Praca związana z utylizacją odpadów budowlanych może być wymagająca fizycznie i niebezpieczna, dlatego ważne jest, aby używać odpowiedniego sprzętu, który zminimalizuje ryzyko jakichkolwiek wypadków. W wielu sytuacjach (np. po wyburzeniach obiektów) gruz powstaje w ilościach, wymagających zastosowania specjalistycznych maszyn, takich jak koparka. Wykorzystuje się ją do przenoszenia i ładowania odpadów na ciężarówkę lub przyczepę. W tego typu pracach niezbędna jest również odpowiednia flota pojazdów z kontenerami, zapewniająca bezpieczny odbiór gruzu i wywiezienie go do instalacji przetwarzania odpadów. To kolejny argument, przemawiający za współpracą z profesjonalną firmą.

4. Wybór miejsca, umożliwiającego bezpieczny i łatwy wywóz gruzu

W przypadku odbioru gruzu z prywatnej posesji kontener powinien zostać ustawiony w miejscu, w którym jest możliwy dojazd ciężarówki i gdzie jest wystarczająco dużo miejsca do manewrowania. Nie może on również utrudniać ruchu pieszych czy innych pojazdów. W sytuacji, w której wywóz gruzu jest realizowany z miejsca publicznego, trzeba postarać się o odpowiednie zezwolenie – na osiedlach konieczny jest np. wniosek do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

5. Recykling lub ponowne wykorzystanie gruzu

Wiele rodzajów gruzu można poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać, zmniejszając zapotrzebowanie na nowe materiały i pomagając chronić środowisko. Odpady mineralne wykorzystuje się np. jako kruszywo w kolejnych projektach budowlanych. Nie zawsze trzeba więc gruz wywozić na składowisko. By jednak możliwe było jego odpowiednie przetworzenie, konieczne jest posiadanie specjalistycznych instalacji – najlepsze firmy, zajmujące się odbiorem gruzu, powinny oferować również możliwość jego recyklingu.

Zobacz wszystkie wpisy