Odpady zmieszane - 5 odpadów, które błędnie segregujemy | BYŚ.PL

Zmiany harmonogramu dla klientów indywidualnych

Spełnienie obowiązku segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości można uznać za efektywne, jeśli wszystkie odpady zostaną umieszczone w odpowiednich pojemnikach i rozdzielone zgodnie z regulaminem. Brak dobrej woli lub nieświadomość mieszkańców osiedli naraża na straty finansowe i znacznie utrudnia proces segregacji w miejscach do utylizowania odpadów. W dzisiejszym artykule przedstawiamy najczęstsze błędy podczas segregacji śmieci, jakie są przyczyną wdrożenia wyższych stawek za gospodarowanie odpadami i czynią późniejszy recykling znacznie mniej skutecznym.

1. Produkty mięsne w pojemniku na odpady BIO

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że pozostałości mięsne z obiadu powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane. Do kontenera BIO wrzucamy na ogół odpady z warzyw i owoców, a także trawę, liście, kwiaty czy trociny. Niektóre gminy zezwalają na wrzucanie do kontenerów BIO resztek jedzenia, jednak z wyłączeniem produktów mięsnych. Zakaz wrzucania mięsa do BIO jest podyktowany szybkim pojawieniem się larw i bakterii, co uniemożliwia przetworzenie odpadów w biogazowni lub kompostowni.

2. Wrzucanie odpadów BIO bez wyjmowania ich z opakowań foliowych

Bolączką pojemników na odpady biodegradowalne staje się również wrzucanie do nich pozostałości żywnościowych wraz z opakowaniami, w jakich się znajdują. Przed pozbyciem się odpadów BIO należy je bezwzględnie wyjąć z folii.

3. Baterie i sprzęt elektroniczny w pojemniku na odpady zmieszane

Zużyte baterie i akumulatory wpisują się w kategorię odpadów niebezpiecznych, dlatego należy je utylizować w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku artykułów elektronicznych. Określenie „odpady zmieszane” nie oznacza, że możemy tam umieszczać wszystkie nieczystości i niepotrzebne rzeczy. Należy kierować się listą umieszczoną na pojemnikach, co pomoże uniknąć kar administracyjnych i wyższych stawek za usługi komunalne.

4. Stłuczone wyroby ceramiczne w kontenerze na szkło opakowaniowe

Firmy świadczące usługi komunalne często spotykają się z obecnością wyrobów ceramicznych w pojemnikach na szkło. Niewiedza mieszkańców w tym zakresie generuje znaczne trudności na etapie segregacji i recyklingu w punktach odbioru. W pojemnikach na szkło możemy umieszczać wyłącznie butelki po napojach bez nakrętek, słoiki, oraz szklane opakowania po kosmetykach.

5. Podrzucanie materiałów budowlanych do odpadów zmieszanych lub towarów sztucznych

Poważnym naruszeniem przepisów dotyczących gospodarowania odpadami staje się usuwanie gruzu budowlanego do kontenerów. Pozostałości tynku, cegieł, mebli czy dachówek należy dostarczyć do punktów odbioru tego rodzaju odpadów. Ich obecność w osiedlowych pojemnikach na odpady naraża całą wspólnotę mieszkaniową na dotkliwe kary i konieczność zorganizowania dedykowanego transportu.

Usługi komunalne BYŚ

Jeśli jesteś zainteresowany odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, firm i biur, albo odpadów innych niż komunalne z nieruchomości mieszkalnych usługi komunalne BYŚ stają na wysokości zadania. Firma BYŚ działa na terenie Warszawy i okolic, świadcząc usługi odbioru odpadów, wywozu gruzu budowlanego, wywozu nieczystości płynnych czy wypożyczania kontenerów na śmieci. Dostępne usługi komunalne zostały szczegółowo opisane na stronie www.bys.pl.

Zobacz wszystkie wpisy