Wprowadzamy pełny recykling odpadów pobudowanych

Wprowadzamy pełny recykling odpadów pobudowanych. Uzyskujemy dla instalacji BYŚ statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów -MBP dla Regionu Warszawskiego. Uzyskujemy dla kompostowni odpadów zielonych statusu Instalacji Zastępczej – Instalacja do Przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów dla Regionu Warszawskiego.

Zobacz wszystkie aktualności