FIRMA BYŚ ORGANIZATOREM BEZPIECZNEJ PRACY

OTRZYMALISMY NAGRODĘ OKREGOWEGO INSPEKTORA PRACY

Firma BYŚ podczas uroczystej gali w dniu 1 grudnia 2023 roku została uhonorowana Nagrodą Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie za zajęcie II miejsca w XXX-tej edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” jest jednym z najważniejszych i najbardziej nobilitujących konkursów organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy.

W rywalizacji konkursowej w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 249 pracowników, uczestniczyły podmioty z różnych gałęzi gospodarki, w tym o zróżnicowanej strukturze kapitału i posiadanym zapleczu technicznym. Dlatego też zajęcie II miejsca jest źródłem naszej satysfakcji, że podejmowane przez Zarząd Firmy działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy zostały zauważone i docenione. To niezwykle motywujące nie tylko do podnoszenia jakości świadczonych usług, ale również dbania o zachowanie najwyższych standów jakości i bezpieczeństwa pracy całego naszego zespołu.

Zobacz wszystkie aktualności