Green Week 2019 | BYŚ.PL

Green Week 2019

Green Week 2019

W poniedziałek, 13 maja, w Bibliotece Uniwersyteckiej UW (BUW) odbyła się ramowa konferencja ekologiczna pt. „Od przepisu prawnego do czystego środowiska wokół mnie”. W jej ramach, o godzinie 13.00 odbyło się wręczenie nagród dla najlepszego ekozespołu Mazowsza w ramach V edycji konkursu „Mistrz Recyklingu”.

Europejski Zielony Tydzień

Konferencja „Od przepisu prawnego do czystego środowiska wokół mnie” zasygnalizowała start tzw. EU Green Week, Zielonego Tygodnia w Unii Europejskiej, skupiającego się na takich kwestiach jak: ekologia, ochrona środowiska czy zrównoważony rozwój. Z uwagi na to, że tegoroczny start Zielonego Tygodnia zaczął się od Warszawy, konferencję otwierali najważniejsi polscy i europejscy politycy: Minister Środowiska RP Henryk Kowalczyk, Marszałek Woj. Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz Europejski Komisarz ds. Środowiska Karmenu Vella. Poniedziałkowy panel dyskusyjny obejmował zagadnienia prawodawstwa ekologicznego, zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym Polski czy wdrożenia odnawialnych źródeł energii w naszym państwie.  

Najlepsi i najbardziej ekologiczni

Tegorocznym zwycięzcą Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu”,  organizowanego przez firmę BYŚ we współpracy z Fundacją Chlorofil, jest ekozespół „Ekologiczne Zakręceni” ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki (miejscowość Łaski koło Legionowa). W ramach konkursuuczniowie zostali odznaczeni Nagrodą Komisarza Unii Europejskiej ds. Środowiska, Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Karmenu Velly  i  Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.  

Młodzi i świadomi Mistrzowie Recyklingu

Ekonagroda „Mistrz Recyklingu” nie jest zwykłym odznaczeniem, gdyż powołana jest by edukować dzieci i młodzież w zakresie zrównoważonej konsumpcji i ekologii, w tym recyklingu, w formule warsztatowej: najpierw zadanie i wyjaśnienie, a potem rozwiązywanie specjalnego case’a ekologicznego. Skutecznemu uczeniu się, wraz z zabawą, służą także internetowe gry ekologiczne. Tegoroczni zwycięzcy najlepiej sprostali  wyzwaniu wykonując zadania warsztatowe. Zaprojektowali i urządzili m.in. instalację artystyczną pt. „Ryby mają głos”, przybliżającą nam niezwykle gorzką przyszłość oceanu, gdyż bez redukcji wyrzucania  odpadów do mórz i oceanów do 2050 r.  będzie w nich więcej śmieci niż ryb.

„Mistrz Recyklingu” po raz piąty

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Mistrz Recyklingu” odbywa się cyklicznie, począwszy od 2014 roku i jest skierowany do uczniów klas 3-7 z całej Polski. Organizatorem, pomysłodawcą i fundatorem konkursu jest firma BYŚ.  Jako przedsiębiorstwo zajmujące się gospodarką odpadami, BYŚ od lat angażuje się w działalność proekologiczną, stawiając nacisk na edukację i kreowanie postawy proekologicznej przyszłych pokoleń. Dzięki firmie BYŚ, tegoroczni zwycięzcy wygrali m.in. wyjazdy edukacyjno-przyrodnicze oraz wizyty studyjne, które pozwolą przybliżyć dzieciom aspekty  techniczne oraz  technologiczne narzędzi dbania o środowisko.

Zobacz wszystkie aktualności